FORBRAIN…
…czyli stymulacja mózgu swoim własnym głosem!

Technologia Forbrain to nowoczesne urządzenie, które ułatwia wymowę, komunikację i przyswajanie wiedzy.
Forbrain to słuchawki, które poprawiają percepcję naszego własnego głosu i niosą pomoc mózgowi w lepszym przetwarzaniu informacji zmysłowych, dzięki czemu Forbrain działa jak trening słuchowo-głosowy.
W słuchawkach zastosowano tzw. pętle sprzężenia zwrotnego, która jest procesem, w którym każda osoba postrzega, analizuje, przyswaja oraz nieustannie dostosowuje informacje otrzymywane i wytwarzane za pomocą dźwięku.
Powstały w ten sposób dźwięk jest dostarczany do układu nerwowego i mózgu poprzez przewodnictwo kostne, które jest 10 razy szybsze niż przewodnictwo powietrzne.
Słuchawki wzmacniają wibracje o wysokiej częstotliwości i jednocześnie zmniejszają niskie częstotliwości, aby pomóc użytkownikowi w tworzeniu oraz przetwarzaniu dźwięku.
Zastosowany natomiast filtr dynamiczny blokuje hałas z otoczenia - izolując i wzmacniając głos użytkownika, zapewniając systemowi nerwowemu solidną pracę sensoryczną . Wzmacnia on również długie samogłoski, a także inne dźwięki, które mają kluczowe znaczenie dla stymulacji i czujności mózgu.

Trening ze słuchawkami Forbrain prowadzi do:

  • Stymulacji korowej - niezbędnej do mowy, uczenia się, uwagi, pamięci i komunikacji społecznej.
  • Stymulacji przedsionkowej - niezbędnej do zarządzania ruchem, stabilnością rdzenia, planowaniem motorycznym, równowagą oraz orientacją przestrzenną.

Wpływając na słuchanie, Forbrain oddziałuje bezpośrednio na mechanizmy uwagi zaangażowane w każdą formę uczenia się czyli uwagę, mowę, pamięć.


Więcej informacji: https://pl.forbrain.com

Umów się na wizytę

Centrum Logopedyczne VERBUM
ul. Elsnera 11, lok. 11, blok 19
92-504 Łódź
telefon: +48 600 708 300
e-mail: verbum@centrumlogopedycznelodz.plMoja oferta:

Terapia logopedyczna
Biofeedback
Neuroforma
Terapia miofunkcjonalna
HEG-Biofeedback
Sensomotoryka
Metoda K. Johansena
Okulografia
Terapia ręki
Forbrain
GoBrain
Terapia śmiechem