Centrum Logopedyczne VERBUM

Centrum Logopedyczne VERBUM skupia się na holistycznym podejściu do problemów dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferuje diagnostykę, konsultacje oraz terapie z zakresu logopedii, biofeedbacku, sensomotoryki i pedagogiki, które pozwolą nabrać pewności siebie w przedszkolu, szkole, pracy i w domu.

Serdecznie zapraszam 

Krzysztof Żeber - ZnanyLekarz.pl facebook Krzysztof Żeber Logopeda

Umów się na wizytę

Centrum Logopedyczne VERBUM
ul. Elsnera 11, lok. 11, blok 19
92-504 Łódź
telefon: +48 600 708 300
e-mail: verbum@centrumlogopedycznelodz.pl
terapia-logopedyczna

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna nie tylko polepsza zdolności komunikowania się, ale także prowadzi do poprawy jakości naszego życia.

biofeedback

Biofeedback

Biofeedback jest nowoczesną techniką treningu mózgu. Jest bezpieczną metodą bez skutków ubocznych. Poprzez trening biofeedback oddziałujemy na neuroprzewodzenie w mózgu. Treningiem wpływamy na zwiększenie lub osłabienie komunikacji pomiędzy obszarami kory mózgowej.

koncentracja-i-myslenie

Koncentracja i myślenie

We współczesnym świecie coraz częściej spotykamy dzieci, które mają trudności z koncentracją uwagi, z pamięciowym uczeniem się, z wykonywaniem prostych i złożonych czynności, czy też czytaniem tekstu ze zrozumieniem. Dziecko mające trudności z koncentracją uwagi szybko się męczy, narzeka na złe samopoczucie, ból głowy czy też brak siły.

terapia-miofunkcjonalna

Terapia miofunkcjonalna

Terapia miofunkcjonalna wg Anity Kittel pomaga skorygować nieprawidłową pracę mięśni języka, ust oraz gardła w czasie odpoczynku, przeżuwania i połykania. Podczas terapii prowadzone są ćwiczenia postrzegania w obszarze jamy ustnej,ćwiczenia w celu poprawy pozycji spoczynkowej języka i warg, ćwiczenia języka i warg, ćwiczenia zasysania i połykania oraz ćwiczenia całego ciała.

sensomotoryka

Sensomotoryka

Głównym celem metody jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego przez proces integracji odruchów wczesnodziecięcych. Twórca modelu terapeutycznego w obszarze sensomotoryki Winfried Scholtz, podobnie jak inni teoretycy i praktycy zagadnień z tego obszaru, podstawy naukowe metody opiera na wiedzy z zakresu neurologii dziecięcej oraz psychologii poznawczej i rozwojowej, dotyczących etapów i prawidłowości rozwoju neuromotorycznego i psychomotorycznego.

okulografia

Okulografia

Eye-tracking jest to technologia do rozpoznawania i oceny patologii ruchów oczu występujących przy różnych chorobach i dysfunkcjach. Aparatura eye-trackingowa używana jest do monitorowania ruchów gałek ocznych, a także określenia punktów koncentracji wzroku.

heg-biofeedback

HEG-Biofeedback

W metodzie HEG Biofeedback nie dokonuje się w pomiarów fal mózgowych, ale przepływu krwi w pewnych obszarach mózgu (technologia tzw. bliskiej podczerwieni nIR). Ukrwienie danego obszaru kory mózgowej jest bowiem dokładnym odzwierciedleniem aktywności mózgu (co pokazały badania rezonansem magnetycznym fMRI). Tak więc poprzez zmianę cyrkulacji krwi w trenowanej okolicy kory mózgu można wpływać bezpośrednio na jego aktywację. Trening HEG biofeedback polega na pobudzaniu neuronów w frontalnych płatach mózgu.

metoda-johansena

Terapia słuchowa Johansena IAS

Metoda K. Johansena polega na indywidualnej stymulacji słuchu. Trening słuchowy przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Badania dowodzą, że zaburzenia przetwarzania słuchowego wpływają na opóźnienia w nauce, w czytaniu, w pisaniu, w mówieniu i w zachowaniu.

terapia-reki

Terapia ręki / Grafomotoryka

Ręka to najbardziej wyspecjalizowany narząd, którym posługujemy się w codziennych czynnościach samoobsługowych (mycie, ubieranie się, jedzenie itp). Sprawne ręce są również potrzebne w zabawie oraz w aktywności edukacyjnej dziecka. Szczególne ważne znaczenie ręka/ dłoń zajmuje w procesie nabywania umiejętności pisarskich. Niepowodzenia szkolne dzieci ściśle korelują z brakiem umiejętności pisania, wycinania, zapinania i rozpinania ubrań oraz zawiązywania butów.

terapia-reki

FORBRAIN…
…czyli stymulacja mózgu swoim własnym głosem!

Technologia Forbrain to nowoczesne urządzenie, które ułatwia wymowę, komunikację i przyswajanie wiedzy.
Forbrain to słuchawki, które poprawiają percepcję naszego własnego głosu i niosą pomoc mózgowi w lepszym przetwarzaniu informacji zmysłowych, dzięki czemu Forbrain działa jak trening słuchowo-głosowy.

neuroforma

Neuroforma

Neuroforma to innowacyjny system neurorehabilitacji on-line. Pracując z Neuroformą wykonujemy atrakcyjne i różnorodne ćwiczenia angażując jednocześnie funkcje ruchowe i poznawcze. Skuteczność i jakość programu ćwiczeń została potwierdzona w badaniach klinicznych realizowanych przez czołowe polskie jednostki naukowe w ramach grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

terapia smiechem

Terapia śmiechem

Gelotologia ( z greckiego gelos – śmiech) to dziedzina badań nad śmiechem i jego wpływem na zdrowie człowieka. Geloterapia to sposób radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i stresem.
Śmiech to nie tylko zwyczajny odruch, któremu towarzyszy radość i zabawa, ale to przede wszystkim złożony proces neuronalny, który jak potwierdzają badania naukowe ma ogromny i pozytywny wpływ na nasz organizm.