mgr Krzysztof Żeber

Jestem logopedą, neurologopedą. Należę do Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów i Trenerów Biofeedback. Zajmuję się m.in. terapią zaburzeń komunikacji językowej z dziećmi i dorosłymi, biofeedbackiem, sensomotoryką, terapią ręki.
Mam doświadczenie jako nauczyciel akademicki oraz praktykę w pracy z małymi i dużymi pacjentami mającymi różnego rodzaju deficyty jak również zaburzenia mowy m.in. dyslalię, sygmatyzm, afazję, czy też niepłynność mówienia.
Prowadzę szkolenia, a także warsztaty dla firm oraz osób prywatnych m.in. z emisji i higieny głosu, sztuki mówionego słowa, retoryki i komunikacji społecznej. Współpracuję z każdym, kto chce rozwijać kompetencje i sprawność językową; z nauczycielami, menadżerami, telemarketerami, studentami oraz ze wszystkimi, którzy pracują głosem i nad głosem.

Wykształcenie i osiągnięcia:

 • Logopeda (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi)
 • Psychologia pozytywna (Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w Przemyślu)
 • Filolog języka polskiego (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Filolog języka polskiego spec. Dziennikarstwo multimedialne (Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi)
 • Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego - kwalifikacje pedagogiczne
 • Terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu Johansena (IAS)
 • Terapeuta eeg - biofeedback I i II stopnia (Biomed - Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii)
 • Terapeuta Ręki
 • Warsztaty z techniki „Symultaniczno – Sekwencyjnej Nauki Czytania”
 • Trener
 • Certyfikat: – „Skuteczna Komunikacja Interpersonalna”, „Lekarz w internecie”
 • Szkolenie: "CAPD objawy, terapia Interaktywny Trening Słuchowy ITS GoBrain”.
 • Szkolenie: "Interpretacja wyników badań słuchu u dzieci" (Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu).
 • Szkolenie: "Mutyzm Wybiórczy."
 • Szkolenie: "Pacjent z rozszczepem wargi/podniebienia - wielospecjalistyczna diagnoza i terapia logopedyczna."
 • Szkolenie: "Logopedyczno-psychologiczna metoda terapii jąkania u dzieci - program autorski."
 • Szkolenie: "Sensomotoryka. Diagnoza, planowanie i prowadzenie kompleksowej terapii sensomotorycznej. Wpływ niezintegrowanych odruchów wczesnodziecięcych na sferę edukacyjną oraz zachowanie dzieci."
 • Szkolenie: "MFT 9-99 sTArs - miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99."
 • Szkolenie: "MFT 4-8 sTArs - miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 4-8."
 • Szkolenie: "Trening Umiejętności Społecznych."
 • Szkolenie: "HEG-Biofeedback w terapii ADHD, ADD."
 • Szkolenie: "EEG dla neuroterapeutów."
 • Szkolenie: "Aromatouch Technique."
 • Szkolenie: "Eye tracking w edukacji."
 • Szkolenie: "Grafomotoryka. Diagnoza i planowanie pracy terapeutycznej."
 • Szkolenie: "Metody efektywnej nauki - techniki pamięciowe."
 • Szkolenie: "Neurobiologia wczesnego dzieciństwa."
 • Szkolenie: „Organizacja przesiewowych badań słuchu, głosu i mowy dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną” (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, PTL, UMCS)
 • Szkolenie: „Niedosłuch obwodowy a centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD). Przyczyny, diagnoza i postępowanie."
 • Szkolenie: „Innowacyjne metody w diagnozie i terapii dzieci oraz dorosłych. Mózg w świecie zmysłów."
 • Szkolenie: „Śmiechoterapia - pokonaj stres i naucz się życ zdrowo."
 • Szkolenie eksperckie: „Terapia Neurofeedback - zastosowanie kliniczne."
 • Webinar: „Mikropolaryzacja mózgu (TDCS) i elektrostymulacja rebox."
 • Autor wierszy.


Współpraca:
Galeria:
Umów się na wizytę

Centrum Logopedyczne VERBUM
ul. Elsnera 11, lok. 11, blok 19
92-504 Łódź
telefon: +48 600 708 300
e-mail: verbum@centrumlogopedycznelodz.plMoja oferta:

Terapia logopedyczna
Biofeedback
Neuroforma
Terapia miofunkcjonalna
HEG-Biofeedback
Sensomotoryka
Metoda K. Johansena
Okulografia
Terapia ręki
Forbrain
GoBrain
Terapia śmiechem