Okulografia (ang. Eye-tracking)

Okulografia (ang. eye-tracking) pochodzi od łacińskiego słowa oculus i oznacza oko.
Eye-tracking jest to technologia do rozpoznawania i oceny patologii ruchów oczu występujących przy różnych chorobach i dysfunkcjach. Aparatura eye-trackingowa używana jest do monitorowania ruchów gałek ocznych, a także określenia punktów koncentracji wzroku.
Narzędzie pozwala za pomocą wzroku przesuwać kursor po ekranie i używać funkcji przycisków myszy za pomocą:

 • Mrugnięcia
 • Fiksacji wzroku
 • Klawiatury
Program treningowy składa się z 3. części:
 • Uwaga i patrzenie (ćwiczenia polegające na zainteresowaniu uczestnika tym co się dzieje na ekranie, ćwiczenia śledzenia, fiksacji i skanowanie wzrokiem).
 • Uczenie się wyborów (ćwiczenia do wspierające rozwój podejmowania decyzji i rozumienia ich konsekwencji).
 • Eksploracja i doskonalenie (ćwiczenia doskonalące umiejętności sterowania wzrokiem).

 • Programy są świetnym wsparciem dla treningu: planowania, uwagi, pamięci, myślenia przyczynowo skutkowego, koncentracji.

  Technologia okulografii jest wsparciem terapeutycznym: ADHD, dysleksja, udary, urazy, zaburzenia ze spektrum autyzmu, porażenie mózgowe, stwardnienie zanikowe boczne i rozsiane, niepełnosprawność ruchowa oraz intelektualna, problemy w komunikacji, zanik mięśni, uszkodzenie rdzenia, Zespół Retta.

  Doskonałe uzupełnienie terapii Biofeedback, słuchowej i sensomotorycznej.


  Cennik

  Konsultacja

  180 zł / 60 min

  Trening

  130 zł / 45 min

Umów się na wizytę

Centrum Logopedyczne VERBUM
ul. Elsnera 11, lok. 11, blok 19
92-504 Łódź
telefon: +48 600 708 300
e-mail: verbum@centrumlogopedycznelodz.plMoja oferta:

Terapia logopedyczna
Biofeedback
Neuroforma
Terapia miofunkcjonalna
HEG-Biofeedback
Sensomotoryka
Metoda K. Johansena
Okulografia
Terapia ręki
Forbrain
GoBrain
Terapia śmiechem