Terapia ręki / Grafomotoryka

Ręka to najbardziej wyspecjalizowany narząd, którym posługujemy się w codziennych czynnościach samoobsługowych (mycie, ubieranie się, jedzenie itp). Sprawne ręce są również potrzebne w zabawie oraz w aktywności edukacyjnej dziecka. Szczególne ważne znaczenie ręka/ dłoń zajmuje w procesie nabywania umiejętności pisarskich. Niepowodzenia szkolne dzieci ściśle korelują z brakiem umiejętności pisania, wycinania, zapinania i rozpinania ubrań oraz zawiązywania butów.

Zajęcia terapeutyczne skierowane ściśle na usprawnianie rąk poprawiają sprawność małej motoryki, koordynacji i koncentracji na wykonywanych czynnościach. Wspomagają utrzymywanie prawidłowej postawy, poprawiają percepcję wzrokową, a także ogólną sprawność ruchową.

Cele terapii ręki:

 • wykształcenie czynności manipulacyjnych;
 • kształcenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • ćwiczenia sprawności rąk z wykorzystaniem zabaw ruchowych związanych z otoczeniem – rzucanie, chwytanie, ukierunkowanie ruchów;
 • ćwiczenia przedramienia, dłoni, stawu nadgarstka, palców;
 • ćwiczenia płynności i precyzji ruchów ręki, usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej, planowanie ruchu;
 • rozwijanie koncentracji uwagi na zadaniu;
 • nauka organizacji pracy;

Kiedy wprowadza się terapię:
 • opóźnienie umiejętności posługiwania się przedmiotami codziennego użytku;
 • małą wyćwiczalność w zakresie ruchów drobnych (słaba precyzja ruchów);
 • słabą koordynację ruchów palców, dłoni i przedramienia;
 • niski poziom graficzny oraz trudności w innych zadaniach plastycznych;
 • wolne tempo pracy;
 • niechętne podejmowanie czynności manualnych, w tym zabaw manipulacyjnych takich jak nawlekanie korali, trudność z budowaniem z klocków;
 • trudność i niechęć do wykonywania czynności samoobsługowych, np. zapinania guzików, sznurowania butów;
 • niechęć dziecka do rysowania, wykonywanie bardzo uproszczonych rysunków;
 • nieprawidłowy sposób trzymania ołówka/ kredki w palcach;
 • zbyt mocny lub słaby nacisk na kredkę/ołówek/ długopis podczas rysowania/pisania;
 • dziecko szybko się męczy podczas w/w czynności;
 • u małych dzieci: brak lub bardzo słabe umiejętności rysowania koła – w wieku 3 lat, kwadratu i krzyża – w wieku 4 lat, trójkąta i kwadratu opartego na kole – w wieku 5 lat.
 • u dzieci piszących – niewłaściwy kierunek kreślenia liter, utrzymujący się dłuższy czas tzw. odbicie lustrzane, nieprawidłowy kształt liter, nie mieszczenie się w liniaturze.
Efekty terapii: Harmonijny proces opanowywania techniki pisania;właściwy poziomu rozwoju analizatora wzrokowego, słuchowego - kinestetyczno-ruchowego.Cennik

Konsultacja180 zł / 60 min
Diagnoza sprawności motorycznej130 zł / 45 min
Terapia130 zł / 45 min
Realizujemy płatność kartą
Foto: Designed by Freepik

Umów się na wizytę

Centrum Logopedyczne VERBUM
ul. Elsnera 11, lok. 11, blok 19
92-504 Łódź
telefon: +48 600 708 300
e-mail: verbum@centrumlogopedycznelodz.plMoja oferta:

Terapia logopedyczna
Biofeedback
Neuroforma
Terapia miofunkcjonalna
HEG-Biofeedback
Sensomotoryka
Metoda K. Johansena
Okulografia
Terapia ręki
Forbrain
GoBrain
Terapia śmiechem