Sensomotoryka

Głównym celem metody jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego przez proces integracji odruchów wczesnodziecięcych. Twórca modelu terapeutycznego w obszarze sensomotoryki Winfried Scholtz, podobnie jak inni teoretycy i praktycy zagadnień z tego obszaru, podstawy naukowe metody opiera na wiedzy z zakresu neurologii dziecięcej oraz psychologii poznawczej i rozwojowej, dotyczących etapów i prawidłowości rozwoju neuromotorycznego i psychomotorycznego.
Ogromne działanie ma wpływ niezintegrowanych odruchów wczesnodziecięcych na sferę edukacyjną oraz zachowanie dzieci. Świadomość związku między rozwojem sensomotorycznym, a funkcjami poznawczymi pozwala na zastosowanie lepszych i skuteczniejszych działań terapeutycznych mających wpływ na naukę szkolną i osiągnięcie sukcesów edukacyjnych oraz codzienne funkcjonowanie dziecka.
Terapia sensomotoryczna z dzieckiem prowadzona jest w taki sposób, aby kłopoty i trudności wynikające z niezintegrowanych odruchów wczesnodziecięcych, poddane odpowiedniej treningowi służyły, optymalnemu wykonywaniu zadań ruchowych.

Sensomotoryka daje możliwości terapeutycznej pracy z dzieckiem:

  • z trudnościami w nauce
  • problemami z zachowaniem
  • z niewłaściwą koordynacją ciała oraz precyzją ruchów
  • mającym problemy z planowaniem ruchu (wchodzenie, schodzenie po schodach, jazda na rowerze)
  • z niewłaściwą postawą ciała
  • niezgrabnością ruchową
  • problemami grafomotorycznymi.Cennik

Konsultacja

180 zł / 60 min

Diagnoza funkcji sensomotorycznych (sprawdzenie 10. odruchów wczesnodziecięcych): 1-2 spotkania130 zł / 45 min
Trening

130 zł / 45 min

Realizujemy płatność kartąWięcej informacji – www.biomed.org.pl
Foto: Designed by Freepik

Umów się na wizytę

Centrum Logopedyczne VERBUM
ul. Elsnera 11, lok. 11, blok 19
92-504 Łódź
telefon: +48 600 708 300
e-mail: verbum@centrumlogopedycznelodz.plMoja oferta:

Terapia logopedyczna
Biofeedback
Neuroforma
Terapia miofunkcjonalna
HEG-Biofeedback
Sensomotoryka
Metoda K. Johansena
Okulografia
Terapia ręki
Forbrain
GoBrain
Terapia śmiechem